Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Satu Mare

C.A.R.P SATU MARE

Organizaţie cu caracter civic, neguvernamental, cu scop de caritate, ajutorare mutuală şi asistenţă socială, desfăsoară o campanie susţinută de înscriere de noi membri, provenind din rândurile celor --.---- de pensionari ai Județului Satu Mare, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparţin, beneficiarilor de ajutor social, membrilor de familie, soţ, soţie, precum şi persoanelor care opteză pentru această calitate deși nu fac parte din categoriile enumerate anterior.

Serviciile de asistenţă socială pe care Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Satu Mare le asigură membrilor săi

SUNT URMĂTOARELE:

• Împrumuturi rambursabile cu DOBÂNDĂ REDUSĂ

• Ajutoare sociale NERAMBURSABILE, pe bază de anchete sociale, pentru membrii aflaţi temporar în dificultate

• Ajutoare pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli, în situaţiile de deces.

În afara serviciilor enunţate prin scopul principal, C.A.R.P Satu Mare le mai oferă membrilor săi

SUNT URMĂTOARELE:


     • Posibilitatea participării la activităţi culturale, artistice, turistice de agrement şi de socializare organizate de către Consiliul Director la solicitarea membrilor;

     • Ajutoare băneşti pentru nonagenari;

     • Decontarea parţială a cheltuielilor ocazionate de efectuarea unor tratamente în staţiunile balneoclimaterice;

Prin toate aceste forme de întrajutorare, caritate şi asistenţă socială, contribuim la ridicarea calităţii vieţii membrilor noştri.


Şi Dumneavoastră puteţi deveni membri ai C.A.R.P. Satu Mare, adresându-vă cu o cerere scrisă Consiliului Director al organizaţiei, la sediul nostru din
P-ța Romană BL. D3a, Satu Mare.


SUNĂ-NE
LOCAȚIE